Sic Bo Online
Genting Online

ไฮโลออนไลน์

   Sic Bo คือเกมส์ไฮโลออนไลน์ในบ้านเรา เกิดขึ้นในประเทศจีนตั้งแต่โบราณ แต่ปัจจุบันมันเป็นเกมส์หลักของการพนันออนไลน์ไปแล้ว คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากสำหรับไฮโล เพียงบอกแค่ “เขย่าลูกเต๋า 3 ลูกเผื่อดูผล” ใครๆก็รู้จัก ต้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินเดิมพันจะใช้หลักความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยและการจ่ายเงินเดิมพันของแต่ละที่อาจไม่เท่ากัน

ไฮโลออนไลน์

ไฮโลออนไลน์          

วิธีเล่นไฮโลออนไลน์ การเดิมพันของ Sic bo มีหลายช่องทาง

 1. Big ( สูง ) ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกคือ 11-17 และทั้ง 3 ลูกต้องหน้าเต๋าไม่ซ้ำกันทั้ง 3 อัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 1 ( แทง 500 ได้ 500 ) ลูก มีโอกาสถูกประมาณ 48%
 2. Small ( ต่ำ ) ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกคือ 4-10 และทั้ง 3 ลูกต้องหน้าเต๋าไม่ซ้ำกันทั้ง 3 ลูก มีโอกาสถูก 48% อัตราการจ่ายเงินเหมือนกับ Big
 3. 17 และ 4 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกคือ 17 หรือ 4 (6 6 5 และ 1 1 2) มีอัตราการจ่ายเงินสูงถึง 1 ต่อ 50 ( แทง 500 ได้ 25000 ) มีโอกาสถูกน้อยมากประมาณ 1%
 4. 16 และ 5 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ผลรวมคือ 16 หรือ 5 มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 18 ( แทง 500 ได้ 9000 มีโอกาสถูกประมาณ 3 %
 5. 15 และ 6 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ผลรวมคือ 15 หรือ 6 มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 14 ( แทง 500 ได้ 7000 มีโอกาสถูกประมาณ 5 %
 6. 14 และ 7 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ผลรวมคือ 14 หรือ 7 มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 12 ( แทง 500 ได้ 6000 มีโอกาสถูกประมาณ 7 %
 7. 13 และ 8 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ผลรวมคือ 13 หรือ 8 มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 8 ( แทง 500 ได้ 4000 มีโอกาสถูกประมาณ 10 %
 8. 12 และ 9 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ผลรวมคือ 12 หรือ 9 มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 6 ( แทง 500 ได้ 3000 มีโอกาสถูกประมาณ 12 %
 9. 10 และ 11 ผลรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ผลรวมคือ 10 หรือ 11 มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 12 ( แทง 500 ได้ 6000 มีโอกาสถูกประมาณ 13 %

10 Double (เลขเหมือนกัน 2 ลูก) จะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องเหมือนกัน 2 ลูก มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 8 ( แทง 500 ได้ 4000 )มีโอกาสถูกประมาณ 8 %

 1. Triple ( ตอง ) มี 2 แบบคือ เลือกเลขที่จะตอง คือเลือกว่าเลขใดจะออกเหมือนกันทั้ง 3 ลูก มีอัตราการจ่ายเงินสูงมากคือ 1 ต่อ 150 ( แทง 500 ได้ 75000 ) มีโอกาสถูกเพียง 0.50% และอีกแบบคือ เลขใดก็ได้แต่ต้องออกเหมือนกันทั้ง 3 ลูก มีอัตราการจ่ายเงินที่ 1 ต่อ 25 ( แทง 500 ได้ 12500 ) มีโอกาส 3% ซึ่งเยอะกว่าแบบแรกมาก
 2. การเลือกเลข 1 เลขจากลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก คือ หากมีลูกใดลูกหนึ่งตรงกับเลขที่เราเลือกจะถือว่าชนะการพนัน มีอัตราการจ่ายเงินคือ 1 ต่อ 1 ( แทง 500 ได้ 500 ) มีโอกาสถูก 34% หากลูกเต๋าออกเลขที่เลือก 2 ลูกก็ถือว่าชนะเดินพัน 2 เท่า คือ แทง 500  ได้ 1000  และหากออก 3 ลูกถือว่าชนะเดิมพัน 3 เท่าจะได้รับเงินเดิมพัน 1500

13 Odd ( คี่ ), Even ( คู่ ) มีโอกาสถูก 48% อัตราการจ่ายเงินเหมือนกับ Big และ Small แต่หากผลออกมาเป็นตองถือว่าแพ้เดิมพัน

นี่คืออัตราการจ่ายเบื้องต้นของการเล่น Sic Bo Online ในคราวหน้าเราจะมารู้จักกับทริปและเทคนิคการทำเงินจากการพนันออนไลน์

สมัครไฮโลออนไลน์

[Sic Bo Online]

เราได้เจอกันบ่อยแน่

WWW.CASINO21ONLINE.COM

Sic Bo Online